?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (金华)H؜道^衡重式叉?h) - 金华市明园机械有限公?/title> <meta name="keywords" content="H؜道^衡重式叉? /> <meta name="description" content="Z详细介绍H؜道^衡重式叉车品内?包括H؜道^衡重式叉车的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有窄巷道q重式叉R新闻以及最新的市场H؜道^衡重式叉车h?咨询电话:13757976790" /> <link href="/template/NEST07022/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?09121cc855807a13298ffd0866f40957"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="w"> <div class="top_left">金华市明园机械有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">金华升降机出U、浙江升降机、义乌升降机、义乌升降机q_、金华叉车等相关信息Q敬请关注!</div> <div class="top_right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28191/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="header"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20181110081701.png" alt="江搬运? style="margin-top:-50px;"/></a></div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" title="江搬运?>|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进明园</a></li> <li style="*margin-right:180px;"><a href="/news/" >新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/" >产品中心</a></li> <li><a href="/about/about2.html" >客户留言</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner"> <!-- <div class="about"> <div class="about_tit">金华市明园机械有限公?/div> <div class="about_cont">某某某某有限公司专业从化工涂料加工,包装材料加工,立于2005q?月,占地面积25000qxcI 其中厂房面积8000qxcI有各U先q设备,Ƣ迎来电咨询QXXXXXXXXXXX</div> <div class="about_more"><a href="/about/" >更多</a></div> </div> --> <div class="banner1"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181109041907.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181109041916.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181109042725.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main w"> <div class="main-tit"><h2>H؜道^衡重式叉?/h2></div> <div class="clear"></div> <div class="mbx">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/zhdcc/">H؜道叉?/a> > <a href="/supply/47.html">H؜道^衡重式叉?/a></div> <div class="clear"></div> <div class="content"> <h6>来源Q?a href='http://www.bbtauk.com/supply/47.html'>http://www.bbtauk.com/supply/47.html</a></h6> <h6>发布旉Q?016/12/21 15:37:05</h6> <div class="info"><div align="center"> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211536323202819198393.jpg" alt="" /> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211536442112819122740.png" alt="" /> </p> <p align="left"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">产品名称Q?a href="http://www.bbtauk.com/supply/47.html" target="_blank">H؜道^衡重式叉?/a></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">产品型号QCPD10A</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">产品说明Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">    车体前方装有升降货叉、R体尾部装有^衡重块的起升车辆Q简U叉车。叉车适用于港口、R站和企^衡重式叉车业内部装卸、堆垛和搬运成g物品?吨以下的叉Rq可在船舱?火R车厢和集装箱内作业。将货叉换装各种属具后,叉R可搬q多U货物,如换装铲斗可搬运散状物料{。自行式叉R出现?917q。世界大战期间叉车得到发展。中国从50q代初期开始制造叉车?br />     叉R的主要组成部分有动力装置、传动装|、{向装|、工作装|、液压系l和制动装置?br /> 发展方向<br />    ①提高叉车的可靠?降低故障率,提高叉R的实际用寿命。②通过对h体工E学的研I各种操纵手柄、方向盘和司机位置更合理,使司野宽q,操纵舒服Q不易疲功뀂③采用低噪声、低废气污染、低油耗的发动机,或采取消声和废气净化措施以减少对环境的污染。④发展新品U,研制变型叉R和各U新型属P扩大叉R使用范围。⑤研制无hN叉R以适应装卸、搬q机械化和自动化的要求?br /> </span><span style="font-size:14px;line-height:2;"></span> </p> </div></div> <div class="n_product_next"> 上一个品:<a href="/supply/48.html">升降货梯</a><br /> 下一个品:<a href="/supply/46.html">H通道吊装?/a> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%aa%84%e5%b7%b7%e9%81%93%e5%8f%89%e8%bd%a6'>H؜道叉?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%aa%84%e5%b7%b7%e9%81%93%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e9%87%8d%e5%bc%8f%e5%8f%89%e8%bd%a6%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>H؜道^衡重式叉车h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%aa%84%e5%b7%b7%e9%81%93%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e9%87%8d%e5%bc%8f%e5%8f%89%e8%bd%a6%e6%89%b9%e5%8f%91'>H؜道^衡重式叉车批?/a>,</div> <div class="related">相关新闻</div> <div class="c_news_b"> <ul> </ul> </div> <div class="related">相关产品</div> <div class="c_product_b" > <dl> <dt><a href="/supply/47.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211536228042819119475.jpg?path=www.bbtauk.com/uploads/cp/201612211536228042819119475.jpg" alt="H؜道^衡重式叉? width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/47.html" >H؜道^衡重式叉?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/46.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211531371562819111450.jpg?path=www.bbtauk.com/uploads/cp/201612211531371562819111450.jpg" alt="H通道吊装? width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/46.html" >H通道吊装?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/45.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211518584782819192525.jpg?path=www.bbtauk.com/uploads/cp/201612211518584782819192525.jpg" alt="全电动托盘堆垛R" width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/45.html" >全电动托盘堆垛R</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/16.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612161303167412819162026.jpg?path=www.bbtauk.com/uploads/cp/201612161303167412819162026.jpg" alt="H؜道叉? width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/16.html" >H؜道叉?/a></dd> </dl> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="lb"> <div class="w"> <div class="list"> <h3>关于我们</h3> <p><a href="/about/" target="">公司概况</a></p> </div> <div class="list"> <h3>新闻中心</h3> <p><a href="/news/companynews/">公司新闻</a></p> </div> <div class="list"> <h3>产品中心</h3> <p><a href="/sjj/">升降?/a></p> <p><a href="/bddc/">半电动R</a></p> <p><a href="/ddcc/">电动叉R</a></p> <p><a href="/dddgc/">电动堆高?/a></p> <p><a href="/qyscc/">前移式叉?/a></p> <p><a href="/qddcc/">全电动叉?/a></p> <p><a href="/sdbyc/">手动搬运?/a></p> <p><a href="/sddgc/">手动堆高?/a></p> <p><a href="/zhdcc/">H؜道叉?/a></p> <p><a href="/sjjcz/">升降机出U?/a></p> </div> <div class="list"> <h3>联系我们</h3> <p><span class="con1"></span>江省金华市婺城区涌雪街319?/p> <p><span class="con2"></span>13757976790</p> <p><span class="con3"></span>hongliwen1@163.com</p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footer"> <div class="foot"> <ul> <li><a href="/" title="公司首页" >公司首页</a></li><li>|</li> <li><a href="/about/" title="走近我们" >走近我们</a></li><li>|</li> <li><a href="/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li><li>|</li> <li><a href="/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li><li>|</li> <li><a href="/contact/" title="联系方式" >联系方式</a></li><li>|</li> <li><a href="/4g/" title="手机|站">手机|站</a></li><li>|</li> <li><a href="/sitemap.html" >|站地图</a></li><li>|</li> <li><a href="/sitemap.xml" >XML</a></li><li>|</li> <li><a href="" >q回剙</a></li> <ul> </div> <div> <div class="cnzz" ><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278909258'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1278909258%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="cnzz"><a ><img src="/template/NEST07022/images/kckjlogo.jpg"" /></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" ></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-11-25/" ></script> 备案信息Q?a target="_blank" style="color:#fff;" rel="nofollow">ICP?1037580?1</a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </div> <div> Copyright© www.bbtauk.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 哪家好?定制生多少钱?怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供江升降机、浙江搬qR、武义升降机出租、永康升降机出租、东阛_降机出租、等高品质品,Ƣ迎来电生定制Q? </div> <div> <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.bbtauk.com/">һձ㽶</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>